Posts By: Realstars

EU ländernas splittrad i synen på prostitution – försvårar arbetet mot trafficking

EU-kommissionen genomförde 2021 studien ‘’The differing EU member states regulations on prostitution and their cross-border and implications on women’s rights’’ för att granska hanteringen av prostitution bland medlemsländerna och hur olika angreppsätt påverkar sexuell exploatering i landet för kvinnor utsatta för prostitution och människohandel. Studien är viktig då en ska kunna utgöra underlag för förslag… Läs vidare »

Realstars uppmärksammar 8 mars med nollvision mot sexuell exploatering och auktion mot trafficking

Sextrafficking är en växande brottslighet där kvinnor och flickor är särskilt utsatta för att utnyttjas i prostitution. Mäns efterfrågan på sexköp är grundproblemet då den driver människohandeln. I samband med Internationella kvinnodagen utbildar Realstars hotell och startar en Auktion mot trafficking. Prostitution och människohandel pågår dagligen i Sverige och Europa där kvinnor och flickor bryts ner… Läs vidare »

Auktion mot Trafficking i samband med internationella kvinnodagen 8 mars!

Nu är det snart dags för Realstars att återigen genomföra Auktion mot Trafficking som pågår mellan 8-13 mars med start på internationella kvinnodagen, tillsammans med Tradera. 14 stycken engagerade aktörer ska vara med och donera föremål, aktiviteter och upplevelser till förmån för att motverka efterfrågan på sexköp, betalda övergrepp och människohandel. Vi på Realstars ser fortfarande… Läs vidare »

Orden som har större betydelse än vi tror när vi pratar människohandel

Plattformen civila Sverige mot människohandel har tagit till orda i en debattartikel för att visa vilken betydelse ord har när vi pratar om prostitution och människohandel. Fjolårets kartläggning av prostitution och människohandel genomförd av Jämställdhetsmyndigheten innefattar begreppet “sex mot ersättning”. Dessutom användes ord som “köpare” och “säljare” för förövare respektive personer som utnyttjades i prostitution…. Läs vidare »

Dags att anmäla sig till projektet Antigone!

Arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Drama som metod för engagemang. Förändring startar i klassrummet. Välkomna att gå en kostnadsfri kurs för lärare och skolpersonal om att använda drama som metod att ta upp ämnet mäns våld mot kvinnor. Du får verktyg och kunskap för att rusta för läroplanens nya mål HT 2022. Vi ser gärna… Läs vidare »

Bli medlem i Realstars och få vår snygga pin!

Nytt för i år! Bli medlem i Realstars och få vår snygga pin på köpet! Pinsen är gjorda i mjukemalj, de är 19×19 mm stora och har Realstars blå signaturfärg. Som medlem i Realstars tar du ställning för mänskliga rättigheter och för Fair Sex- sex på lika villkor och med respekt, utan våld eller tvång…. Läs vidare »

Vi är många som kan bidra till ett riktigt Happy Ending

Realstars nylanserade kampanjsida Happy-Ending.se syftar till att motverka efterfrågan på sexuell exploatering på thaimassagesalonger samt uppmana seriösa kunder att boka en professionell thaimassage – ett riktigt Happy Ending. Realstars vill genom flera samarbeten återta det ursprungliga begreppet och få fler att se och agera och arbeta för en nollvision om att ingen ska utsättas för… Läs vidare »

Dokumentären ”Consent is not for sale”

Dokumentären ”Consent is not for sale” är en del av projektet EXIT: Women’s Human Rights not to be prostituted, framtaget av den portugisiska plattformen för kvinnors rättigheter (PpDM). Dokumentären lyfter fram det brott mot mänskliga rättigheter som drabbar de mest utsatta kvinnor och flickor och som har ignorerats och tolererats av det portugisiska samhället: exploatering av… Läs vidare »

Praktik med projekt för Växtkraft thai

Idag lever vi i en pandemi och trots det så har jag fått möjlighet att starta min sista praktikperiod här på Realstars. Jag heter Tereza och studerar min femte termin på Socionomprogrammet på Mittuniversitet, den enda skolan i Sverige som har två praktikperioder. Jag går i den årskullen som började studera i en tid som… Läs vidare »

Realstars lanserar Happy Ending – en ny kampanj mot betalda övergrepp

Realstars lanserar Happy Ending – en ny kampanj mot betalda övergrepp Kampanjsidan för en riktig Happy Ending ligger nu uppe. En första anblick kan ge personer som vill köpa övergrepp en tankeställare eftersom hemsidan återtar den ursprungliga betydelsen av begreppet. Genom projektet bjuder Realstars in en bred publik att verka för en nollvision – ingen ska utsättas för sexuell exploatering. … Läs vidare »