Alla har rätt till Fair Sex, oavsett vem du är!

Förra veckan gick Europride och Kulturkalaset av stapeln i Göteborg. Givetvis deltog Realstars för att sprida budskapet om att Fair Sex gäller för alla människor i alla situationer. Vi hade ett skapartält i Europridepark och en föreläsning för allmänheten med fokus på Realstars arbete mot sextrafficking samt HBTQ-personers situation inom prostitution.

Föreläsningen blev lyckad och vi mötte mestadels stöd för vårt arbete och synsätt, vilket känns uppmuntrande! Vi byggde en del av föreläsningen på en rapport som heter ”Vi vill inte tystas längre” som bygger på intervjuer med HBTQ-personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Den visar specifikt på erfarenheter och upplevelser från en grupp som ofta inte hörs och hur bristande kunskap kan vara förödande när en person söker hjälp.

”Läkaren drog slutsatsen att jag tyckte det var jobbigt att vara homosexuell. Visst kan det emellanåt vara jobbigt i det samhälle vi lever i men det handlar inte om det. Jag berättade ju om prostitution och övergrepp, men han verkade inte förstå vad det innebar.”

Citatet ovan visar hur personer som uttryckligen uttalat att de blivit utsatta för sexuella övergrepp och för prostitution inte blir hörda på grund av sin sexuella läggning. Undersökningar visar att förtroendet för sjukvård, socialtjänst och polis är väldigt låg inom den här gruppen vilket inte är konstigt när många har erfarenhet av ett bristfälligt bemötande. Kunskap både om HBTQ-frågor och om prostitution bland yrkesverksamma är otroligt viktigt för att människor ska kunna få den vård och hjälp de behöver.

Realstars ser att det behövs mer kunskap kring mekanismerna bakom prostitution och arbetar för att fokus ska läggas på förövaren – sexköparen – inte den utsatta. Därför är det viktigt att vi finns på plats på till exempel Pride och We Sthlm och andra plattformar, för förändring sker inte av sig själv utan vi måste skapa den. 

Ett sätt att bidra till att sätta fokus på frågorna är genom kreativitet. I vårt skapartält kunde en skapa sin egen t-shirt på temat Fair Sex. Det var många besökare som kom och skapade för Fair Sex och det var roligt att prata med de om vårt arbete och att så många vill vara med och stötta oss. En stor andel av de som kom och deltog var ungdomar som alla visade ett stort intresse för frågan – vill ni att vi kommer till er skola och gör något kreativt för Fair Sex? Boka ett skolbesök på bokaskola@realstars.eu

 


Foto: Patricia Mellin 


Foto: Patricia Mellin 


Foto: Patricia Mellin

Be Sociable, Share!