Aktuella diskussioner och givande samtal på PEAB

Den 17 oktober besökte RealStars två av Peabs språkintro-klasser. RealStars möttes återigen av ett slående engagemang men också av problematiska attityder vad gäller sex på lika villkor – Fair Sex.

När RealStars föreläser om trafficking och prostitution frågar vi alltid åhörarna vad som är den största orsaken till att det existerar. Mycket sällan får vi det svar vi söker efter, nämligen efterfrågan. Men i förmiddagsgruppen på Peab-skolan hände det! Trots detta fanns det föreställningar i klassen som är problematiska vad gäller sex på lika villkor.

I klassen diskuterades det om män behöver sex och om de har rätt till det. Vi fick frågan: ”Om en man behöver sex, vad ska han göra?” och den efterföljande diskussionen tog upp föreställningen att mannen inte hade något annat val än att köpa sex. Tillgång till sex är ingen rättighet. Den föreställningen möter vi ofta under våra föreläsningar, oavsett klasskonstellation. Skolorna har en otrolig möjlighet att påverka dessa attityder genom att ge mer utrymme för dessa typer av diskussioner.

I eftermiddagsgruppen hördes ett sus när vi talade om att ungefär 45 miljoner människor befinner sig i slaveri idag. När eleverna tidigare fått gissa utropades siffror som en miljon eller två miljoner. Det som dock främst diskuterades var samtycke vid giftermål. I klassen fanns en föreställning om att en inte behöver samtycke vid sex med sin fru, en elev menade att en ”kan se på sin fru om hon vill”. Samtycke behövs alltid vid sex, på lika villkor, oavsett relation. Fair Sex ska gälla alla, i alla situationer.

Dessa attityder kring sex, att sex är något mannen har rätt till och att samtycke inte alltid behöver ske, möter RealStars ofta i skolklasserna. Det spelar ingen roll om det är en klass för nyanlända eller inte. I och med initiativet #metoo hoppas vi att problemet med sexuella trakasserier har synliggjorts ännu mer. Nu måste vi agera. Det kan vi göra förebyggande med b.la. RealStars Fair Sex-skolor för att förändra attityden kring att män har rätt till sex.

Om du vill ha en föreläsning på din skola, kontakta oss på:
Sandra Davidsson, Processledare för skolprojekt Göteborg, sandra@realstars.eu
Fanny Fållby, Processledare för skolprojekt mot nyanlända Göteborg, fanny@realstars.eu
Hanna Aneröd, Processledare Stockholm, hanna@realstars.eu

Be Sociable, Share!