Bli medlem

RealStars är en ideell organisation som bygger på engagemang. Som medlem tar du ställning för mänskliga rättigheter och för Fair Sex- sex på lika villkor och med respekt, utan våld eller tvång. Ju fler medlemmar vi har destå starkare blir vi och vi behövs. Nära 700 000 exploateras inom sexindustrin i Europa, en av världens mest lukrativa, illegala verksamhet och den som ökar mest. Realstars jobbar förbyggande och är en av få organisationer som fokuserar på efterfrågan.

Som medlem
– ställer du dig bakom FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och tar ställning för den enskilda individens okränkbarhet
– ger du stöd till vårt förebyggande arbete mot trafficking här i Sverige och i andra europeiska länder
– stödjer du Realstars arbete för att fler europeiska länder instiftar en sexköpslag

Medlemskapet kostar 226 kr per år. Swisha till 123 337 2927 eller sätt in på bg 754-0578, glöm inte skriva namn och mailadress!

Som medlem är du välkommen på RealStars årsmöte varje vår där du har möjlighet att påverka och utveckla organisationen.