Posts Categorized: Trafficking

Myter och föreställningar diskuteras och kunskap sprids – för Fair Sex på bred front

Realstars besökte Praktiska Gymnasiet i Göteborg i veckan. Några intensiva timmar med mycket diskussioner och många kreativa och spännande förslag på hur vi gemensamt kan verka för en bättre värld. Vi pratade och diskuterade också många myter och föreställningar som finns när man pratar om sex, normer, kön och övergrepp. Efter en introducerande föreläsning, där många… Läs vidare »

St Eriksgymnasium och samtal hos Stockholms FN-förening

Under vecka 16 har RealStars vid två tillfällen besökt estetklasser med inriktningarna musik, artist och teater på St Eriksgymnasiet där vi hållit föreläsningar och värderingsövningar på temat trafficking, sexhandel och Fair Sex. RealStars hade även förmånen att leda ett samtal på temat ”trafficking – vår tids slaveri” på inbjudan av Stockholms FN-förenings för att i efterhand uppmärksamma… Läs vidare »

RealStars besökte Jensen Gymnasium Norra och Norra Real

RealStars besökte under vecka 16 sex stycken klasser i årskurs 1 och 2 på Jensen Gymnasium Norra med inriktningarna Natur och Ekonomi och diskuterade trafficking, sexslaveri och Fair Sex på engelska som ett led i elevernas ordinarie engelskundervisning. Under veckan besökte RealStars också en samhällsklass på Norra Real! RealStars har under veckan mött ett hundratal… Läs vidare »

Amerikanska justitieministern fördömer sexköp bland anställda

Den 10 april skriver Washington Post om den amerikanska justitieministern Eric Holders ställningstagande att fördöma handlingen att köpa sex. Realstars välkomnar detta viktigt ställningstagande av justiedepartementet. Det går hand i hand med RealStars arbete inom Business against trafficking, där organisationer tar ett socialt ansvar mot trafficking och sexhandeln. Holder fördömer inte bara sexköp bland personalen… Läs vidare »

Relstars har läst senaste rapporten över prostitution i Sverige

Nyligen släppte Länsstyrelsen i Stockholm rapporten Prostitutionen i Sverige 2014 – En omfattningskartläggning. Vi har läst den och kan återigen konstatera att prostitution och människohandel går hand i hand och att mer förebyggande och aktivt arbete som motverkar sexköpen också behövs. De kunskapsluckor som lyfts i rapporten är något Realstars välkomnar kartläggningar av i framtida… Läs vidare »

Att säkerställa att traffickingoffer får hjälpen de förtjänar

Människohandel, och då inkluderat människohandel för sexuella ändamål, fortsätter öka och för att motverka detta krävs det att alla berörda myndigheter säkerställer att alla offer får skydd och får det stöd och den hjälp de förtjänar. Detta inlägg är en sammanfattande reflektion, av en av våra engagerade volontärer, Samuel Maher, kring huvuddragen i Migrationsverkets rapport… Läs vidare »

Mexiko ett av världens värsta länder vad gäller sextrafficking

Under de senaste åren har Mexiko och kriget mot drogkartellerna där hamnat alltmer i fokus, senast genom hur 43 lärarstudenter som protesterade ”försvann” spårlöst från polisens häkte efter att de gripits. Vad som dock är mindre känt, till trots för att problemet är enormt, är hur unga kvinnor och flickor i landet på ett brutalt… Läs vidare »

Nu lanserar vi filmen My First Time

Realsstars vill självklart uppmärksamma att det imorgon är den internationella kvinnodagen. Detta är en dag för att belysa det förtryck och den diskriminering som fortfarande finns runt om i världen, mot just kvinnor och flickor. 8 mars 2015 vill vi uppmärksamma det sexslaveri som miljontals kvinnor och flickor världen utsätts för i prostitution och trafficking… Läs vidare »

Tre frågor till Magnus Rosén under Meg 2015

En annan person som vi stötte ihop med på Marknadschefsdagarna och Meg mässan var Hammerfall basisten Magnus Rosén, där i samband med Friskonomen. Så här svarade han på våra tre frågor: 1. Vad gör dig lycklig? Kärlek, omtanke åt båda hållen, förståelse och respekt för varandra. 2. Vad skulle du göra för att göra världen… Läs vidare »

”Hur kommer det sig att män köper kvinnor?”

Vi har besökt Hvitfeldtska gymnasiet tre gånger den senaste veckan. Tillsammans med totalt 90 18 åringar har vi diskuterat vår tids stora mänskliga slaveri, sexhandeln och den växande prostitutionen i Europa. Vid ett tillfälle diskuterade vi mycket kring lagstiftning, hur det faktiskt går till när en människohandlare lurar och tvingar in kvinnor och barn i… Läs vidare »