Bli en Fair Sex-skola

Under 2016 tar vi i Arvsfondsprojektet ett nytt steg och fördjupar arbetet. Nu ska vi skapa Fair Sex – skolor och utbilda ambassadörer för Fair Sex på nätet och IRL.

Fair Sex-skolor blir ett nytt sätt för skolor att garantera att de i ord och handling väver in Fair Sex – sex på lika villkor och motsatserna prostitution, övergrepp och trafficking – i sitt värdegrundsarbete.

Konceptet bygger på att skolan ser över var de står idag, och går vidare med utbildning av lärare, anordnar temadagar och säkrar att de i undervisning integrerar Fair Sex-temat; normer, gråzoner, sex och samlevnad och jämställdhet. Förutom Fair Sex-märkning fortsätter vi med workshops, skapande och engagerar elever att göra skillnad i skolan och i samhället.

Idag är internet en viktig del av ungdomars vardag och en viktig del av projektet blir att skapa Fair Sex-agenter på nätet. Genom idéer från webbspelet Fair Sex: Nätverket vill vi utveckla ett Fair Sex-agentkoncept för att synas och vara aktiva på communities och relevanta webbsidor för att förebygga sexrelaterade övergrepp.

Vill du att RealStars besöker din skola eller har du frågor om hur webbspelet Fair Sex: Nätverket kan användas i undervisningen? Tveka inte att kontakta våra processledare.

Stockholm: hanna@realstars.eu

Göteborg: sandra@realstars.eu

Göteborg mot nyanlända: fanny@realstars.eu